Lélekgyógyászat

 

 Hodnik Ildikó: A lélek teste                

  

Az emberek körüli különleges tereket, az élő testből áradó finom kisugárzást a legtöbben érzékelik - így valójában mindenki rejtett auralátó. Az élőlényeket ölelő láthatatlan burok hűen tükrözi belső állapotunkat, lelkünk rezdüléseit, amelyeknek jobb megismerésével boldogabb, sikeresebb, teljesebb életet élhetünk. Auránk másokkal együttműködve tölti be védelmező és erősítő feladatát: a születés és a szerelem folyamatában éppúgy, mint a halál során.
A lelkek közti találkozások azonban ártalmasak és betegítők is lehetnek, mai korunkban még inkább, mint valaha, hiszen soha nem volt ennyi lehetőség tömegek tudatának egyidejű befolyásolására. Éppen e szempontból formabontó a mű, mivel egy szinte alig tárgyalt területet is átfog: nem csupán a személyes erőtereket vizsgálja, hanem több ember energiamezejének egymásra gyakorolt hatásait is elemzi.


          Cannon, Alexander Dr. Kelet Mágusai:
"Azért írtam ezt a könyvet, hogy kísérleteim és tibeti kutatóutam ismertetésével bebizonyítsam: e világon, amelyben szemhunyásnyi, rövid életünket leéljük, minden nap, minden éjjel egy láthatatlan befolyás hatalma alatt állunk. E befolyás és annak hatása lehet jó vagy rossz - aszerint, hogy melyiket kívánjuk, melyiket vonzzuk magunkhoz..."
A tartalomból: Kelet hipnózisa - Lélekero és légzésszabályozás - Az emberi agy, mint eleven rádió - A gondolatátvitel keleti módszere - Az élet rezgései - A tisztánlátók és távolbalátók - Hipnotikus kísérletek a barlangban - Hit, hipnózis, öngyógyulás - Szuggesztív kísérletek - Az alkoholizmus gyógyítása hipnózissal - A csillagok befolyása.