Lélekgyógyászat

 


A harmadik szem

A harmadik szem látás (Égi hang)

A harmadik szem az energiatest szerves része - minden ember szellemlényi felépítéséhez hozzátartozik-a homlok közepén helyezkedik el.Ez egy isteni adomány, amelyet csak a kiérdemelt tiszta lelkek és egyben "krisztusi küldetést" teljesítő személyek kaphatják meg.Isten tud csak ilyen képességet adni, de ezt szigorúan ki kell érdemelni.Hogy milyen tisztán lát a személy az mind attól függ, hogy mennyire volt a lelke ezelőtti életében illetve életeiben tiszta, jóságos...A harmadik szem látásnak 3 fázisa, lépcsője van.

1.Alapfokú látás: foltok, színek látása.A betegséget képes behatárolni, az illető személy ottlététől függetlenül.Információt is tud szerezni, de ez nem minden esetben sikerül.

2.Középfokú látás: ezzel a tudással egyre több ember rendelkezik.Ez a látás fokoztosan alakul ki.Ezen látók közel olyan képességekel rendelkeznek mint a "tisztán látók".Tisztán látják a szerveket, esetleg részletezni tudják, és már le tudnak informálni néhány dolgot.

3.Tisztán látás: csak kevés ember rendelkezik ezzel.A harmadik szem látást ne tévesszük össze a látomásokkal és az aura látással.Az aura látás egyik foka a harmadik szem látásnak.Különben minden embernek van harmadik szeme, ez egészen kicsi korban működik is.A kisbabák lehetőséget kapnak arra, hogy lássanak.Mindenki tiszta lappal indul.Ez a képesség 3-4 éves korig tart, de van olyan kisgyermek, akinek megmarad a látóképessége.A harmadik szem egyes esetekben már az anyaméhben is működik.A magzatnál kb. 6 hónapos koráig fejlődik ki a harmadik szem.Ezt külső tapasztalat szerzésre használják fel a babák, akik a Teremtő Atyával kapcsolatban vannak.Ő felméri a helyzetet, hogy a szülők megérdemlik e őt.Ha igen, akkor megszületik, ha pedig nem akkor lelkét felhívják /eltanácsolják/, és a kisbaba meghal.Ez bármikor megtörténhet a szülésig.A kisgyermekeknél a harmadik szem minek a hatására csukódik be? Isten akaratára és az önbüntető rendszer hatására.Vannak egyes esetek, amikor feloldozást kapnak.A harmadik szemet becsülni és védeni kell, mert pillanatok alatt jön, de ugyanígy távozik. A harmadik szem nem játék.Bioenergiával működik, csak a tisztánlátók kaphatnak szféraenergiát.Ők több órán keresztül is képesek "nézni" mert újratöltődnek (öntöltődők).Sajnos azok akik nem öntöltődők, azoknak elég nagy gondot okoz a lemerülés.A harmadik szem túlterhelése és a bioenergiakészlet fokozatos nullán való léte agylágyulást, idegbénulést és halált is okozhat.Ez természetesen nem mindig van így, mert a büntető rendszerek is működnek.

Miért kell látni a harmadik szemmel?

A harmadik szem látás segíti az emberiséget a tudományos megismerésben.A harmadik szem az orvostudomány számára igen jelentős fordulópont lernne, de nem ismerik el ezt a képességet.A harmadik szem egy szimbólum amely mögött egy olyan képesség húzódik meg, aminek segítségével valaki nem a szemével hanem mint egy röntgenfelvétel lát.Itt nem fényvisszaverődés észlelésről van szó, hanem olyan képességről van szó, amelynek nincs szüksége a külső fényre ahhoz, hogy eseményeket,tárgyakat,képeket ismerjen fel.Olyan szemről van szó, amellyel sötétben is lehet látni.Nevezhetnénk ezt -kissé leegyszerűsítve- hatodik érzéknek.Ez a képesség mindenkiben szunnyad, csak eddig azért szorult háttérbe, mert nem volt szükség a szellemi, lelki fejlődés érdekében.Már ezelőtt is sok embernek nyílt meg így ez a belső szeme, de nem tulajdonítottak neki jelentőséget.A harmadik szem látással kapcsolatban az előzőekben leírtakat szó szerint az égi hang közölte.Saját tapasztalatból a következőket tenném hozzá: A harmadik szem látás egy fantasztikus, szinte minden képzeletet felülmúló isteni adomény.A tisztánlátó csukott szemmel lát elképzelhetetlen nagy távolságokba vagy az anyagvilág belsejébe.

Mire képes a magasszinten látó, ha isteni engedélyt kap?

-Színesen,röntgenképszerűen látja a belső szerveket, azoknak minden elváltozását, még a legkisebbeket is.Bármilyen nagyságú mikroszkópikus elemzést tud adni egyetlen sejtről vagy annak sejtmagjáról.Követni tudja a sejtek vagy bacilusok szaporodását,mozgását,így hihetetlenül pontos diagnosztizálást képes végezni perceken belül.Tévedni nem tud, mivel ugyanúgy látja, mintha a két fizikai szemével nézné.Fénykép alapján vagy az illető személyi adatainak ismeretében bármely távolságból képes diagnosztizálni.Követni tudja a gondolatok irányát, látja azt, akire mi gondolunk.

-Élő kapcsolatot tud teremteni a szellemvilággal, kommunikálni képes velük.A kommunikáció gondolati képekkel történik.Kivételes esetben isteni személyekkel is kapcsolatba kerülhet."Beszélhet" a fák vagy az állatok lelkével, a bennünket körülvevő szellemvilággal, belső vezetőinkkel, védőangyalainkkal.

-"Oda utazik" a világon ahova szeretne.Ha a Mars vagy a a Hold felszínét akarja látni, akkor látja, vagy akár a Föld belsejébe tekinthet.

-Információt kérhet az AKAHSA krónikából a messzi múlttal, jelennel vagy a jövővel kapcsolatban.Kérhet szellemgyógyászokat segítségül, vagy gyógyító tanácsokat.

Mi a látóképesség tudományos magyarázata?

A harmadik szem , egy röntgen és egy elektronmikroszkóp, valamint egy információs adó és vevő készülék együtteséhez hasonlítható.De csak hasonlítható, mert a legfejletteb földi csúcstechnikánkat is messze felül múló energia szervünk.A távolbalátás alapja a kozmikus "látóagyhoz" való csatlakozás.Ez a kozmikus isteni látóagy hasonlítható egy rendkívüli fejlettségű központi műholdhoz, amely a világon mindent érzékel, és minden létezővel kapcsolatban van.Ez a látóagyat a harmadik szem látók egy kettős piramisnak érzékelik.A távinformáció ezen keresztül érkezik és továbbítódik. A kommunikáció mindíg színes képekben történik.A harmadik szem bioenergiával illetve az ehhez hasonló szféraenergiával működik A röntgenezéshez hasonlóan a harmadik szem látás nagyon erős energia-koncentrációt igényel.Azt, hogy milyen erős koncentrációra van szükség jól bizonyítja az, hogy a szféraenergia nélkül "nézők" tíz perc alatt lemerítik az egész bioenergia tartalékukat. a harmadik szem a szellemlények általános kommunikációs szeme.A szellemlények kommunikációjának alapja a harmadik szem látáson keresztül küldött gondolati képek cseréje. A harmadik szem látás nem mese és misztikum, hanem szellemlényi valóságunk része.Azt is jelzi, hogy milyen szabadság és lehetőség vár ránk a szellemvilágban, ha az oda feljutást kiérdemeljük.Aki nem találkozott ezen képességgel annak első hallásra ma még hihetetlen, de létezését, csodás valóságát kézzelfoghatóan bizonyítani lehet. Képzeljük el mi lenne ma a világban, ha látnánk egymás gondolatát?!

Jézus a harmadik szem látóképességét használva tudott az emberek életében,gondolataiban olvasni, és beszélni égi Atyjával.Aszentek egy részének is meg volt ez a képessége.A buddhizmusban és más keleti vallásokban régóta ismert a harmadik szem, ezt Buddha homlokán ábrázolták. A látóképességek valóságáról többször meggyőződtem.A könyv megírásában is nagy segítségemre voltak tisztánlátó gyógyító társaim.

A fenti idézet teljes egészében Dömötörffy Sándor: Az ember és a természettudomány című könyvéből való a szerző engedélyével.