Lélekgyógyászat

 


A szem

A szem a koponya üregében helyezkedik el. A csontos szemüreg határa a koponyán nemi bélyeg: a férfiaké szögletes a nőké lekerekítettebb. A szemgolyót három pár szemizom mozgatja, az egyik pár jobbra-balra, a másik pár fel-le, a harmadik pár felfelé és kifelé forgatja. Közelre nézéskor a szemek kissé összetartanak, távolra nézéskor tengelyeik párhuzamosak. Egy közeli mozgó tárgy két szemmel való követése nagyon bonyolult feladat, mert a két szem különböző mértékű mozgatását igényli. Kívülről a szemet a szemöldök, a szemhéjak és a szempillák védik. A szemhéjak szempillán belüli, összefekvő részére faggyúmirigyek nyílnak, így a szemhéj zárásakor még víz sem juthat a szembe. A szemhéjakat belülről a könny nedvesíti. A könnymirigy a szemhéj alatt, a szemgolyó felett, kissé kifelé helyezkedik el. A fölösleges mennyiségű könny a belső szemzugból induló könnycsatornán át az orrüregbe folyik. A szemhéj belső részét a szemgolyó fehérrészét egy összefekvő hártya, a kötőhártya borítja, amely megakadályozza, hogy a szemgolyó mellett valamilyen szennyeződés a szemüregbe jusson.

A szemgolyó falát három réteg alkotja: az ínhártya, az érhártya és az ideghártya.

A kívül elhelyezkedő fehér ínhártya erős, szívós, rostos, védő szerepű. Elülső része a kissé domborúbb és átlátszó, ez a szaruhártya.

Az érhártya feladata a többi réteg táplálása, valamint festéksejtjei elnyelik a receptor sejtek által el nem nyelt fényt. Az érhártya elöl két képződményt hoz létre, a szivárványhártyát és a sugárizmot. A szivárványhártya egyénenként különböző színű. Egy izommal szabályozható átmérőjű, kör alakú nyílás van a közepén, a pupilla. A pupilla mögött van a szemlencse, amelyet a sugárirányban haladó lencsefüggesztő rostok rögzítenek az érhártyából keletkezett, gyűrű alakú sugárizomhoz. A szaruhártya és a szivárványhártya közötti üreg az elülső szemcsarnok, a szivárványhártya és a lencse közötti rész pedig a hátulsó szemcsarnok. A két folyadéktér közlekedik egymással. A szemcsarnokot a csarnokvíz tölti ki, amelyet a sugárizom termel. A lencse párhuzamosan rendezett rostokból épül és átlátszó. A szemből kiemelve majdnem gömb alakú, a helyén lencsefüggesztő rostok húzása tartja többé-kevésbé lapított helyzetben. Ha a körkörös sugárizom elernyed, a kör átmérője nagyobb lesz, az adott hosszúságú, nem nyújtható lencsefüggesztő rostok kötél módjára megfeszülnek, és a lencsét laposabbá teszik (távolra nézés). Haa sugárizom megfeszül, akkor a kör átmérője kisebb lesz, a lencsefüggesztő rostok meglazulnak, és a lencse a saját rugalmassága miatt domborúvá válik (közelre nézés).

A szem falának legbelső rétege az ideghártya. Itt vannak a receptor sejtek, és itt kerül át az információ az idegsejtekre is. Az ideghártyának a szem optikai tengelyébe eső részén különösen sok receptor van, ez a zugynevezett sárgafolt. Az ideghártyán a sárgafolttól kissé lefelé található a vakfolt. Itt lépnek ki és be a szembe az erek, és itt lép ki a szemből a látóideg. A vakfolton nincsenek receptorok.

A szem belsejét a kocsonyás üvegtest tölti ki.

A ideghártya felépítése pontosan ismert. Érdekes, hogy a receptorsejtek nem a fény beérkezésének irányában, nem az ideghártya üvegtest felé eső rétegáében helyezkednek el,hanem az ideghártyának az érhártya festéksejtes rétege felé eső részén. Így a fény az ideghártya összes sejttípusán áthalad, mielőtt eléri a receptorsejteket. Ezért nevezzük a gerincesek szemét inverz – fordított- hólyagszemnek. Az ideghártyán található receptorsejtek két nagy csoportba sorolhatók: pálcikák vagy csapocskák. A pálcikák a fény-árnyék látás receptorai, a csapocskák pedig színlátásra alkalmasak. A pálcikákat már egyetlen foton is képes ingerületi állapotba hozni, míg a csapocskáknak 4-6 otonra is szükségük van. A sárgafolton van a legtöbb csapocska, és attól távolodva számuk egyre csökken, míga pálcikák a sárgafolton egyáltalán nincsenek , hanem a sárgafolt körül helyezkedik el legtöbb, és a szélek felé mennyiségük csükken. A pálcikák és a csapocskák ingerülete egy bipoláris ( kétnyúlványú) idegsejtre tevődik át, majd több bipoláris idegsejt egy úgynevezett dúcsejtre kapcsolódik. A dúcsejtek nyúlványai, axonjai szedődnek össze a vakfolton, és ez hagyja el a szemet látóidegként. A szabályozósejt (bipoláris idegsejt és dúcsejt között) a központból kapja a receptorsejtek érzékenységét beállító információkat. A térbeli látáshoz az szükséges, hogy az egy tárgyról a két szembe egyzserre érkező kép információtartalma ugyanarra az agyterületre kerül. A látóterünk jobb oldalán elhelyezkedő táryga képe, a jobb szemünk belső felére, valamint a bal szemünk külső felére vetül, tehát az egyik szem belső feléből jövő információknak a másik szem külső feléből jövő információkkal azonos agyfélbe kell kerülniük.( a két kép összehasonlíthatósága érdekében). A látóidegben haladó axonok egy része a belülről jövő rész átkereszteződik, másik része a kívül haladó rész viszont nem úgy mondjuk ezt hogy a látóideg részlegesen átkereszteződik.

A pálcikák elérték az elméletileg lehetséges legjobb látást, hiszen egy foton is ingerületet kelt. A receptorsejtek sűrűsége is tekintélyes: a szem néhány négyzetcentiméteres területén 130 millió pálcika és csapocska van. Összehasonlításképpen: egy jó színes monitoron is csak néhány százezer képpont van. Ahhoz hogy a látható fény egyetlen, viszonylag kis energiájú fotonja ingerületbe tudja hozni pálcikasejtet, speciális molekulákra, speciális sejtfelépítésre van szükség. A pálcikák sejtjeiben párhuzamos lemezrendszer van, a lemezen pedig sorba rendezett rodopszinmolekulák helyezkednek el. A rodopszin egy fehérjerészhez kapcsolódó A-vitaminból áll.

 


A szaruhártya
A szem legkülső rétege. Egyefelől védi a szemlencsét és a szivárványhártyát, másfelől már ez is megtöri a fényt. A szaruhártya beteges megvastagodása a szürkehályog.

A szivárványhártya
A szivárványhártya feladata, hogy a lencsére jutó fény mennyiségét szabályozza. Sötétben összehúzódik, ezáltal a rés megnagyobbodik, erős fény hatására kitágul, és így szűkíti a rést. Sok színanyag van benne, ami visszaveri a fényt, ezért színes. Ezek a színek határozzák meg a szemszínt.

A pupilla
A pupilla nem más, mint a szivárványhártyán levő rés. Ezen keresztül jut a fény a lencsébe. Látszólag a pupilla szűkül és tágul, valójában a szivárványhártya.

A szemlencse
A szemlencse egy rugalmas lencse, ha kivesszük remekül pattog, mint egy gumilabda (aki boncolt már ökörszemet, jól tudja). A szemlencse töri meg a fényt és irányítja a retinára. Alakját kis izmok szabják meg, attól függően, közelebbre vagy távolabbra próbálunk nézni. A rövid- és távollátást leggyakrabban a szemlencse rugalmasságának és alakjának hibái okozzák. A lencse és a szaruhártya közti teret folyadék, a csarnokvíz tölti ki. Ennek túlzott termelése okozza a zöldhályogot.

Az üvegtest
Az üvegtest kocsonyás anyag, nincs más dolga, mint kitölteni a lencse és a retina közti teret.

A retina
A retina vagy ideghártya az a vékony kis hártya, amin a fényérzékelő sejtek találhatók. Két típusuk van, a pálcikák csak annyit érzékelnek, van-e fény, de nagyon érzékenyek, már egyetlen fotont is megéreznek. A csapocskák a fény színét is érzékelik, de működésükhöz már erősebb fényre van szükség. Ezért van, hogy nagyon gyenge fényben fekete-fehérben látunk.

A sárgafolt
A sárgafolt az a rész a retinán, ahol a legtöbb csapocska található, ez az éleslátás helye. A szemlencse ide vetíti azt a képet, amire éppen fókuszálunk.

Az érhártya
A érhártya a retina mögött található, erekkel gazdagon átszőtt hártya. Feladata, hogy oxigénnel és glükózzal lássa el a retina idegsejtjeit, melyek, mint az idegsejtek általában, nagyon falánkok és válogatósak (csak a glükóz jó nekik, de abból sok).

A látóideg
A látóidegben gyűlnek össze a retináról elvezető idegsejtek nyúlványai. Ahol ezek kilépnek a retináról, ott nincsenek fényérzékelő sejtek. Ez a vakfolt, ha oda vetül a kép, nem látjuk.